Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Balíčky posíláme vždy v pondělí, středy a pátky!!! Objednávky k odeslání se chystají den předem pro svozy ráno.

Poštovné a balné / POSTAGE and EU-delivery charges

Česká pošta  - BALÍK NA POŠTU - 107Kč 

Jakmíle odešlete objednávku, obdržíte e-emailem její potvrzení spolu s výzvou k úhradě zakázky obsahující částku, číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým máte úhradu provést. Vámi zaslané peníze nám budou připsány na účet během 1 – 2 dnů po jejich odeslání po jejich odeslání. Ihned po připsání platby vás budeme informovat a zboží Vám odešleme.

Česká pošta - BALÍK DO RUKY - 126 Kč

Česká pošta (balík DO BALÍKOVNY na dobírku) - 85 kč

připlatek za dobírku (česká pošta) - 37Kč (připlatek u balíku na poštu a balíku do ruky)

 

Zásilkovna (výdejní místo) - 85Kč

Zásilkovna (doručení na adresu) - 95 Kč

připlatek za dobírku (Zásilkovna) - 21Kč

 

Slovenská Zásilkovna  - 4,5 Eur / 104Kč

připlatek za dobírku (Slovenská Zásilkovna)-  1 Eur / 24Kč

 

Doručení na Slovensko na adresu - 6 Eur

připlatek za dobírku (doručení na slovenskou adresu) - 1 Euro

 

Delivery to other EU - countries (excludes Slovakia) (for parcels up to 2 kilos) - 10 Euros

 

Balíček dorazí na vámi zvolené výdejní místo Zásilkovny. Balíček si budete moci vyzvednout do 7 dnů od doručení. Pokud budete potřebovat více času na jeho vyzvednutí, prosím, kontaktujete nás nebo Zásilkovnu a my vám úložní dobu rádi prodloužíme (max. 3 týdny). Neplatí pro vánoční sezonu (od poloviny listopadu do konce prosince). 

Jakmile předáme vaš balíček k přepravě, Zásilkovna vám pošle email s trasovacím číslem. Cestu vaši zásilky tak můžete sledovat online na stránkach www.zasilkovna.cz

 Zásilku si můžete vyzvednout kdykoli během 7 dní od okamžiku získání hesla. Nebo pro ní třeba někoho poslat, nemusí mít vaší občanku. Stačí znát heslo.

Doprava ZDARMA u objednávek 1500Kč a více. Doprava ZDARMA na Slovensko: Slovenská Zásilkovna (min. nákup 1600Kč), doručení na adresu na Slovensku (min. nákup 2500Kč).

Při větším odběru metráže(VELKOOBCHODU) poštovné se učtuje po předchozí domluvě. Prosím, o větším odběru nás informujte předem emailem nebo telefonicky.

 

We also speak English and can also deliver your goods to other EU and non-EU countries. Drop us an email or call us to find out the details and the postage charges. EMAIL: obchod@kozesiny123.cz tel: 00420603805123

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné a účinné od  26.05. 2018

 

I.Preambule

1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) podnikatelského subjektu Radima Polocha, IČO: 06564119 , sídlem 739 51, Horní Domaslavice 135, podnikajícího na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Frýdek-Místek (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při prodeji zboží na základě kupní smlouvy v českém jazyce (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím aplikace internetového obchodu Prodávajícího, jenž je provozován na internetové doméně www.kozesiny123.cz. Podnikatelský subjekt je rovněž výhradním dovozcem zboží nabízeným prostřednictvím internetové domény www.kozesiny123.cz.

2.   Tyto VOP nebudou použity v právních vztazích, kde je kupujícím právnická osoba či osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Taktéž se těchto VOP nepoužije pro jakékoliv právní vztahy, v nichž výše specifikovaný podnikatelský subjekt Marie Polochová vystupuje jako kupující.

 

II.Zboží

1.   Informace vypsané u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě obsahuje zejména:

1.1   Popis zboží

- popis základních vlastností, charakteristika (zejména zda se jedná o klasický produkt či zboží na zakázku), varianty, návod na údržbu zboží, rozměry

2.2   Cena

- uvedena včetně souvisejících daní a poplatků (zejména včetně DPH)

- neobsahuje náklady na poštovné či jiné náklady související s předáním zboží

- je platná a neměnná po dobu jejího zobrazení v internetovém obchodě

- uvedením ceny není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (množstevní slevy apod.)

 

2.   Zbožím na zakázku se rozumí

2.1.   Metráž – látky, jejichž množství (tj. délka) je střižena z celku (tj. z látkové role) na přání Kupujícího.

3.   Internetový obchod Prodávajícího obsahuje taktéž údaje o nákladech spojených s balením zboží a jeho dopravou Kupujícímu, a to jak v rámci České republiky, tak do vybraných zahraničních zemí.

 

4.   Veškeré informace o zboží jsou informativního charakteru a nezakládají povinnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu, jejíž předmětem je toto zboží, tzn. je vyloučeno užití ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Postup uzavírání Kupní smlouvy je popsán v čl. III těchto VOP.

 

III.Kupní smlouva

1.   Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je právní jednání Kupujícího spočívající ve vyplnění elektronického objednávkového formuláře v internetovém obchodu (dále též jen „Objednávka“), který po uzavření kupní smlouvy nebude uložen, jelikož je v elektorické podobě a je pro všechny kupující stejný; je ale spotřebiteli přístupný elektronicky, přičemž:

1.1   Kupující je povinen vyplnit veškeré požadované údaje formuláře Objednávky, tedy zejména osobní údaje Kupujícího sloužící pro dodání zboží, druh a množství objednávaného zboží (prostřednictvím vložení zboží do elektronického nákupního košíku), způsob úhrady kupní ceny, údaj o požadovaném způsobu doručení zboží

1.2   Před odesláním vyplněného objednávkového formuláře Prodávajícímu je Kupující oprávněn zkontrolovat a měnit zadané údaje Objednávky

1.3   Objednávkový formulář je ze strany Kupujícího odeslán Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami a závažně objednávám“. Údaje v takto učiněné Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

1.4   Prodávající neprodleně Kupujícímu obdržení Objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři

1.5   Specifické požadavky uvedené v poznámce objednávkového formuláře jsou pro Prodávajícího závazné jen v případě:

- Specifikace rozměrů požadovaného zboží na zakázku

Ostatní údaje nejsou pro Prodávajícího závazné, nejsou-li následně Kupujícímu při akceptaci Objednávky výslovně potvrzeny.

1.6   U metráže na zakázku je Kupující povinen objednat vždy délku látky po 10 centimetrech. Objednávka jiného rozměru metráže nebude ze strany Prodávajícího akceptována.

 

2.   Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky).

 

3.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  

 

4.   Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o doručení Objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou v souladu s odst. 1.4 tohoto článku VOP, není-li doba vzniku smluvního vztahu dále sjednána jinak (výjimky dle odst. 5 tohoto článku VOP). Po zaslání tohoto potvrzení je Kupující v případě požadavku na zrušení či změnu Objednávky povinen postupovat v souladu s ustanoveními čl. IV těchto VOP týkajících se odstoupení od Kupní smlouvy.

 

5.   Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká až vzájemnou akceptací náležitostí Kupní smlouvy (vč. souvisejících nákladů na dopravu), která proběhne prostřednictvím elektronické komunikace, a to v následujících případech:

5.1   Zboží na zakázku je naceněno individuálně, tj. látky, jejichž množství (tj. délka) je střižena z celku (tj. z látkové role)  u položky zboží, které je ve stálé nabídce Prodávajícího na přání Kupujícího.

5.2   Zboží svou povahou vytvoří nadrozměrnou zásilku, jejíž doprava není proveditelná způsobem, jež si Kupující v objednávkovém formuláři zvolí, popř. cena dopravy převyšuje poštovné uvedené v objednávkovém formuláři (tj. způsob dopravy je třeba změnit a/nebo poštovné pro Kupujícího je třeba navýšit)

5.3 Prodávající by mohl požadovat platbu předem za objednané zboží, i když je standardně možnost dobírky v případě, že kupující internetového obchodu kožešiny123.cz v minulých objednávkách zboží nepřevzal a toto zboží se vrátilo zpět prodávajícímu. 

 

IV.Platební podmínky

1.   Cenu za zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu některým z následujících způsobů:

1.1   bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, jenž je uveden v potvrzení Objednávky

1.2   dobírkou skrze služeb Zásilkovny

Ustanovení §2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije.

 

2.   Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3.   Splatnost kupní ceny nastává:

3.1   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (kterýmkoliv způsobem dle odst. 1.2 tohoto článku VOP) při převzetí zboží Kupujícím.

3.2   V případě bezhotovostní platby do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž zaplacením kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 

4.   V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen vždy uvést variabilní symbol platby, jenž je totožný s číslem Objednávky (číslo objednávky najdete v potvrzovacím emailu, který od Prodávajícího dostanete v momentě objednávky) ( formát: 18000001)

 

5.   Ze strany Prodávajícího není po Kupujícím požadována zálohová platba. Tímto není dotčena možnost Kupujícího zvolit bezhotovostní platbu předem dle odst. 1.3 tohoto článku VOP či oprávnění Prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny předem dle odst. 6 tohoto článku VOP.

 

6.   Bez ohledu na to, jakou možnost platby Kupující v Objednávce zvolí, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny zejména v těchto případech:

6.1   Ze strany Kupujícího je objednáváno zboží na zakázku specifikované v čl. II odst. 2 těchto VOP

6.2   Ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky vyžadované dle čl. III odst. 2 těchto VOP

 

Předání a převzetí zboží 

1.   Prodávající je povinen předat či odeslat zboží Kupujícímu ve lhůtě:

1.1   14 dní od uzavření Kupní smlouvy v případně platby v hotovosti či platby dobírkou

1.2   14 dní od připsání částky odpovídající kupní ceně na bankovní účet Prodávajícího v případě bezhotovostní platby předem

Tato lhůta se prodlužuje o dobu čerpání dovolené Prodávajícího, o které musí být Kupující na stránkách internetového obchodu s předstihem informován, a to minimálně 15 dní předem.

 

2.   Kupující může v rámci předání zboží coby předmětu Kupní smlouvy využít následující způsoby předání či dopravy:

- Využití služeb dopravců v rámci území České republiky, tj. České pošty (doporučený balíček) nebo služeb Zásilkovny (u balíčku na dobírku).

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

3.   Dodá-li Prodávající zboží na místo určené v Objednávce, je Kupující povinen toto zboží převzít v souladu s ustanovením §2159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že Kupující zboží nepřevezme nebo je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně či jiným náhradním způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady s nepřevzetím nebo s takovým doručováním zboží spojené.

 

4.   Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít, za předpokladu, že o tomto poškození coby důvodu nepřevzetí sepíše s dopravcem příslušný protokol.

 

5.   Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo zaplacením kupní ceny, dle toho, která ze skutečností nastane později.

 

6.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

VI.Odstoupení od Kupní smlouvy

1.   V případě odstoupení kteroukoliv smluvní stranou se Kupní smlouva od počátku ruší.

2.   Vzhledem k uzavření Kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo na odstoupení od Kupní smlouvy a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu v této lhůtě odesláno písemně na adresu provozovny Prodávajícího či elektronickou poštou na e-mailovou adresu obchod@kozesiny123.cz. 

3.   Odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku VOP není možné pro Kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě zboží upraveného na přání Kupujícího, tedy zboží na zakázku dle ustanovení čl. II odst. 2 těchto VOP.

4.   Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady vynaložené k navrácení zboží Prodávajícímu nese v plné výši Kupující.

5.   Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu veškeré peněžní prostředky, které od něj v souvislosti s Kupní smlouvou přijal, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Součástí vráceného peněžního plnění jsou taktéž veškeré platby související s doručením Zboží Kupujícímu, tedy zejména částka odpovídající poštovnému a balnému (a to i v případě, že byla tato částka Prodávajícím již vynaložena). Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

6.   V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v poškozeném stavu, je Prodávající před vrácením kupní ceny oprávněn oproti této částce započíst svůj nárok na úhradu takto vzniklé škody na zboží. 

7.   Nezaslal-li Kupující Prodávajícímu kupní cenu v plné výši do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy, ačkoliv zvolil způsob placení dle čl. IV odst. 1.3 těchto VOP, platí, že od Kupní smlouvy odstoupil způsobem dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

 

VI. Manipulace se zbožím – zásady údržby

1. Látky – metráž je nutné prát na stupně určené u popisu jednotlivého zboží. V případě, že jednotlivé zboží popis neobsahuje, pak je nutné je prát odděleně na max. 30 stupňů, na šetrný program, mírné odstřeďování, chemicky nečistit, nebělit, nesušit v sušičce a nežehlit.

2. Tmavé a světlé odstíny látek je nutné prát odděleně.

3. Látky je možné prát pouze při užití mírného odstřeďování (max. 800 otáček).

5.  V případě porušení zásad údržby zaniká právo kupujícího z odpovědnosti za vady. Reklamace zboží, u něhož byly porušeny zásady údržby, bude prodávajícím zamítnuta.

 

VII.Vady zboží a reklamace

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.   Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (popř. pouze deklarované vady). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí Kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne po převzetí zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od tohoto převzetí.

 

3.   Za vadu zboží se nepovažuje:

 3.1   Odchylka oproti deklarovanému či požadovanému rozměru, která může vzniknout při ručním zhotovování zboží. Tato odchylka nesmí být větší než 3 cm u každého z parametrů.

3.2   Odchylka v barevné škále, zejména nesoulad mezi skutečným barevným odstínem zboží a odstínem, který byl zobrazen na elektronickém zařízení Kupujícího (display, monitor aj.)

3.3   Ojedinělá vada v potisku či dezénu látky (metráž či výrobek z této látky vyrobený), přičemž přípustná četnost je 1 vada na 1 m látky

3.4   Opotřebení zboží odpovídající míře a délce používání

3.5   Změna vlastností zboží způsobena nesprávným používáním zboží a použitím zboží v rozporu se zásadami údržby spec. v čl. VI. těchto VOP, zejména nedodržování návodu na praní (zejména praní na vyšší teploty, ždímání na vysoké otáčky, sušení v sušičce apod.), nadměrným užíváním, nevhodným použitím, neodborným zásahem apod.

3.6 Pouštění barvy u látek tmavých a výrazných barev při praní, při styku s agresivními látkami včetně působení potu, při nadměrné zátěži apod.

 

4.   Nároky z vadného výrobku nemohou být u Prodávajícího uplatněny u toho zboží, které bylo pro tuto vadu prodáno za nižší cenu (zejména zboží, u nějž je vyznačena II. jakost).

 

5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (která je zároveň i sídlem Prodávajícího) a to následujícím způsobem:

5.1   Kupující je povinen spolu s reklamací výrobku předložit Prodávajícímu doklad o koupi zboží u Prodávajícího včetně dokladu o jeho zaplacení

5.2  Přesný popis vady reklamovaného výrobku

5.3   Zaslání či osobní předání reklamovaného zboží na adresu provozovny Prodávajícího včetně Informace o tom, kdy bylo zboží odesláno Prodejci (nebylo-li zboží zasláno společně s reklamací, nebo nedohodnou-li se Prodejce s Kupujícím, že zboží není nutno zasílat)

5.4   Požadovaný způsob vyřízení reklamace

 

Odstranitelná vada:

- bezplatné odstranění vady (oprava)

- dodání nové věci bez vad (pouze u dosud nepoužitého zboží)

- sleva z kupní ceny

 

Neodstranitelná vada:

- dodání nové věci bez vad

- přiměřená sleva z kupní ceny

- právo na odstoupení od Kupní smlouvy

 

6. V případě, že se na zboží vyskytne vada, je kupující povinen tuto vadu reklamovat před užitím zboží včetně jeho vyprání, rozstříhání, sešití apod. V případě, že Kupující zjistí vadu zboží poté, co bylo zboží vypráno, rozstříháno apod., přestože je zřejmé, že vada mohla být zjištěna ještě před zásahem do zboží, není již možné uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění. V případě, že Kupující přes shora uvedené poučení uplatní u Prodávajícího právo z vadného plnění, bude reklamace Prodávajícím v souladu s tímto ustanovení VOP zamítnuta. Nelze se domáhat reklamace vady, spočívající ve sražení látky po vyprání do 10%, na něž byl Kupující upozorněn u jednotlivého zboží. Nedovoluje-li povaha vady materiálu její zjištění ještě před jeho zpracováním, je Kupující povinen v případě výskytu vady ihned po jejím zjištění přerušit jeho další zpracování. V případě, že Kupující poruší tuto povinnost, neodpovídá Prodávající za vady zboží ani škodu tímto způsobenou, reklamace bude zamítnuta.

 

7.   Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace (datum, popis vady, požadovaný způsob vyřízení), a to písemně, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Potvrzení je vydáno do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace.

8.   Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení Prodávajícím. Pokud je reklamace oprávněná (tj. vyřízena kladně), má Kupující právo na úhradu nákladů s reklamací souvisejících (zejména poštovné). V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady s ní související Kupující (vč. poštovného, které je Prodávajícím hrazeno při zaslání zboží zpět Kupujícímu).

 

VIII. Zásady o ochraně osobních údajů

 

Sídlo eshopu a jméno osoby zodpovědné za ochranu a zpracování osobních údajů:

 

Radim Poloch

Horní Domaslavice 135

739 51

Česká republika

Tel. +420 603 805 123

               603 204 400

Email: obchod@kozesiny123.cz

 

Náš eshop pronajímáme a provozujeme na serveru www.shop5.cz, se kterým máme podepsané nové podmínky o spolupráci a zpracování osobních údajů.

 

Zpracování, zjištování a používání osobních údajů

 

Navštívit náš eshop můžete bez zadávání osobních údajů. Ukládáme pouze informace přístupu bez osobních údajů, např. stránku, ze které se dostanete k nám nebo název požavaného souboru (např. víme, jestli jste se k nám dostali prostřednícvím zboží.cz, google.cz nebo seznam.cz) Tyto údaje ukládáme na svůj server pouze v rámci zlepšování nabídky a tyto údaje neumožňují zpětné zjištění Vaši osoby.

 

Osobní údaje sbíráme  jen v rámci Vaší objednávky zboží (jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresu, IČ, DIČ, email, případně telefon) anebo pokud při otevření zákazníckého účtu tyto údaje dobrovolně poskytnete.

 

Tyto osobní údaje používáme v rámci vyřizení objednávek, k účelům daňového přiznání a taky k zasílání newsletterů, novinek z naši aktuální nabídky a zkvalitnění naších služeb.

 

Svůj kontakt (email nebo telefon) můžete kdykoliv odebrat a tím přestanete dostávat od nás novinky, takzvané newlettery. Můžete tak účinit písemně prostřednictvím emailu nebo dopisu. Svůj požadavek prosím zašlete na email: obchod@kozesiny123.cz nebo na korespondenční adresu uvedenou výše.

 

Komu poskytujeme vaše osobní údaje

 

Vaše osobní údaje předáváme přepravci, abychom zajistili řádné odeslání zásilky. Taky provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook (viz níže).

 

Spolupracujeme s 2 přepravci:

 

Zásilkovna k odeslání balíčku vyžaduje vaše jméno, příjmení, telefnón nebo email a místo vyzvednutí balíčku).

 

Česká pošta ve většíně případu požaduje vaši doručovací adresu, případně telefonní číslo u balíčku do osobních rukou, aby Vás mohla kontaktovat.

 

Používání Cookies

 

Používáme cookies, takzvané malé textové soubory. Cookies jsou malé textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve vašem počítači prostřednictvím prohlížečů (Chrome, Internet Explorer, Firefox, aj.) Slouží k tomu, aby později, když se vrátíte na stejný web, prohlížeč poslal uloženou cookie zpět na server, a ten tak získal všechny informace, které si u vás předtím uložil.

 

 Co např. tyto soubory obsahují:

 

 • Můžou obsahovat přihlašovací údaje k webu, abyste se nemuseli pokaždé přihlašovat.
 • E-shop do něj může ukládat obsah vašého košíku, takže při odchodu z webu se košík nevyprázdní.
 • Google Analytics (nástroj k profilování návštěvností webu) si do něj může uložit čas vstupu na web, odkud jste přišli, vaši IP adresu, případně další údaje.

 

Pokud povolíte používání Cookies, při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa (IP adresa se dá zablokovat), jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

 

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat hned při vstupu na web

 

 

ALE! Tento zákaz se nevstahuje na:

 

 • Používání souborů cookie pro základní funkci eshopu, např. abyste mohli zboží vložit do košíku a objednat, je to  tzv. oprávněný zájem správce.
 • standardní měření návštěvnosti webu (prostřednictvím Google Analytics), tzv. oprávněný zájem správce.

 

Zákaz použití souborů Cookies se vztahuje na:

 

 • vztahuje se na marketingové soubory cookies. Aby bylo možné tyto cookies i nadále provozovat, je třeba získat souhlas zákazníka.

 

V počítači si můžete nastavit použití cookies, bud´ je zakázat nebo povolit a to v menu internetového prohlížeče. Např.

 

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox:

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

 

Jaké cookies náš eshop Kozesiny123 shromažd´uje a na jak dlouho:

 

 

Expirace

Nutné soubory cookies pro provoz našého eshopu

2 roky

Marketingové soubory cookies

 • facebook.com (využíváno společností Facebook k poskytování reklamních inzerátů)
 • google-analytics.com (shromažd’uje a odesílá do Google Analytics informace o používaném zařízení).

 

 

3 měsíce

 

 

 

session

Statické soubory cookies (jsou nutné pro provozovatele eshopu, aby zjistil jak návštěvník a zákazník používá eshop. Data se sbírají anonymně.

 • kozesiny123.cz (sbírá data o tom, kolikrát návštěvník navštívil eshop a kdy naposled). Tato data využívá Google Analytics.
 • kozesiny123.cz (poskytuje data o tom, kdy přesně návštěvník navštívil eshop). Tato data využívá Google Analytics.
 • kozesiny123.cz(sbírá data o tom, odkud zákazník příšel, ze kterého prohlížeče a ze kterého odkazu a jaké klíčové slovo bylo použito). Tato data využívá Google Analytics.
 • Kozesiny123.cz (používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavku)

 

                             

 

 

2 roky

 

 

 

 

session

 

 

 

 

6 měsíců

 

 

 

 

session

 

 

 

Pokud chcete vypnout sledování službou Google Analytics, můžete naistalovat oficiálni plug.in pro váš prohlížeč z této adresy: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Zabezpečení osobních dat

 

Vaše osobní údaje jsou přístupné pouze Vám při příhlášení k vašému účtu.

 

Na závěr

 

Vstupem do našého eshopu nebo svým souhlasem o použití cookies souhlasíte se zásadami o ochraně osobních údajů uvedenými výše.

 

IX.Závěrečná ustanovení

1.   Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

2.   Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany Kupní smlouvy sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

3.   Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

4.   K soudnímu sporu týkajícímu se práv a povinností z Kupní smlouvy jsou příslušné obecné soudy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 5.1 Kontaktní udaje Prodávajícího:

    adresa pro doručení: Radim Poloch, Horní Domaslavice 135, 739 51, Dobrá

 

5.2   Kontaktní údaje výhradního dovozce zboží:

   adresa pro doručování:  Viktorie Polochová, Kunčice pod Ondřejníkem 859, 739 13

  e-mailová adresa elektronické pošty: obchod@kozesiny123.cz

  telefon +420 603 805 123; 

                    +420 603 204 400

 

6.   Tyto VOP jsou sepsány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a §1827 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.   Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.   Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

9.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace