Počet položek: 0 0,- Kč
www.kozesiny123.cz
metráž kvalitních kožešin pro Vaši inspiraci

Souhlas ze zpracovnáním osobních údajů za účelem registrace


Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas daný správci ve smyslu č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:

identifikační údaje - jméno, příjmení

kontaktní údaje - tel.číslo, email

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání vašeho souhlasu, který byl udělen na dobu 1 rok, nejdéle však do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány správcem i bez vašeho souhlasu, pokud je zpracování nezbytné pro plňění smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR, jakož i v případéch stanovených právními předpisy.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U PŘIHLAŠENÝCH UŽIVATELŮ

Účelem zpracování vašich osobních údajů při přihlášení je zjednodušení a urychlení objednávek z našeho eshopu www.kozesiny123.cz Stálým zákazníkům a větším odeběratelům jsme pak schopni nabídnout slevy a další odměny. Tento účela taky zahrnuje evidenci vašich osobních údajů v databázi kontaktů správce.

Ze strany správce nedochází k profilování ve smyslu č.22 nařízení.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může pak dále předat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterým mohou být:

  • státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoří, orgány dohledu)

Zpracování osobních údajů je prováděné správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterým mohou být:

  • osoby podílející se na dodání zboží (např. česká pošta, Zásilkovna)
  • subjekty zajišt'ujicí správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek www.kozesiny123.cz
  • subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, IT tým)

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

požádat správce o přístup k vašim osobním údajům zpracováváným správcem

požádat správce o kopii těchto osobních údajů

požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů

požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud správcem zpracováváný protiprávně

požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR

na přenositelnost vašich osobních údajů

vznést namítku o zpracování vašich osobních údajů pro účely přimého marketingu, včentě profilování, pokud se profilování týká tohoto přimého marketingu. Pokud vznesete namítku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přimého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely již nadále zpracovávany.

 

Pokud byste se domníval(a), že spracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci.Případných odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem emailem: kozesiny123@centrum.cz.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace